Crontab – harmonogram zadań w Linux

Crone – harmonogra zadań w systemie Linux. Pozwala na uruchomienie skryptu w powłoce o określonym czasie lub przy określonej akcji (@reboot).
Jest przydatny do automatyzacji zadań, odpalania skryptów kopii zapasowych etc, uruchomienia programu czy zadania o określonej porze. W praktyce jest to plik tekstowy, który możemy edytować preferowanym edytorem tekstu.

Składnia
Jeden wiersz o podanej niżej składni to jedno zadanie.

Dostępne wartości dla pól

MINUTY 0-59, *
GODZINY 0-23, *
DZIEN_MIES 1-31, *
MIESIAC 1-12 lub JAN-DEC, *
DZIEN_TYG 0-6 lub SUN-SAT (od niedzieli), 7 (tak, niedziela jest pod 0 i 7), *
KOMENDA Ścieżka skryptu


Gwiazdka *
Wszystkie dostępne wartości.

(oznacza uruchamianie skryptu co minutę)

Przecinek ,
Ponadto możemy wymieniać wartości po przecinku, więc gdybyśmy chcieli uruchomić zadanie np. dwa razy w miesiącu w konkretne dni miesiąca to możemy wypisać  pod DZIEŃ_MIES dwie liczby oddzielone przecinkiem. Całkiem intuicyjne.

(codziennie o 15:00 pierwszego i piętnastego dnia każdego miesiąca w każdy dzień tygodnia)

Myślnik –
Zamiast wymieniać konkretne wartości możemy podać ich zakres.

(codziennie o 15:00 od pierwszego do piętnastego dnia każdego miesiąca w każdy dzień tygodnia)

Parametry nieliczbowe
Zamiast pisać konkretne wartości daty możemy posłużyć się adnotacjami(?).

Domyślnie są uruchamiane w najniższej możliwej wartości niższego rzędu, to znaczy jeśli odpalimy @yearly to skrypt uruchomi się 1 stycznia o północy
@yearly   /home/test/example.sh

Przykłady

(codziennie o 7 i 15)

(codziennie o 7:00 i 15:00, od poniedziałku do piątku)

(co 30 minut)

(uruchom na starcie)

 

Jak edytować crona?

Lub jeśli preferujesz inne edytor…

Co dalej?
Po wpisaniu naszego zadania zapisujemy plik i sprawdzamy wyświetlamy czy z wpisem wszystko OK poleceniem (edytor poda dziwną nazwę pliku dlatego że zapisywane są one najpierw jako tymczasowe).

To tyle 🙂
PS Wykonania z crona nie będą wyświetlane w konsoli!